Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akrobacie

Most

Dokonalé zvládnutí tohoto cviku tvoří předpoklad například pro přemet vzad nebo vzklopku. Základem pro jeho provedení je velká ohebnost páteře a ramenních kloubů.
Provedení: lehneme si na záda a opřeme dlaně o zem tak, aby prsty směřovaly k ramenům a paže byly pokrčeny. Poté napneme ruce i nohy a dostáváme se tak do konečné polohy. Hlava se nesmí zaklánět, paže musí směřovat kolmo k zemi, nohy jsou propnuty.
Chyby: paže nejsou kolmo k podložce, pokrčené paže a nohy, záklon hlavy.Stoj na hlavě
Provedení: Výchozí polohou je vzpor dřepmo nebo stojmo. Poté pokládáme hlavu na zem. Hlava a obě ruce tvoří trojúhelník, kdy hlava je vrcholem tohoto trojúhelníku. Ruce jsou na šíři ramen, pokrčeny a prsty směřují ven. Poté přeneseme váhu na opěrné body (ruce, hlava) a začneme zvedat boky. Je přitom třeba dbát, že ruce nesou 2/3 váhy a hlava tvoří jen jakousi oporu. Nohy zvedáme v co nejširším rozkročení a teprve v okamžiku, kdy jsou boky v rovnovážné poloze, začneme snožovat.
Chyby: hlava se dotýká země temenem a nese příliš velkou váhu, napnuté paže, nadměrné prohnutíStoj na rukou
Stoj na rukou je základním prvkem všech akrobatických skoků, proto je jeho dokonalé zvládnutí nejdůležitější částí akrobacie. Provedení: Výchozí poloha je stoj spatný, ve kterém vzpažíme a přednožíme odrazovou nohu. Když se odrazová noha dotýká země, současně s tím se předkláníme a pokládáme ruce na zem, asi půl metru před ní a na šířku ramen .V okamžiku, kdy se ruce dotknou země, švihneme jednou nohou a odrazovou se odrazíme od země.. Oči sledují prsty a hlavu nepředkláníme ani nezakláníme. Jakmile se nohy dostanou do svislé polohy a spojí se, snažíme se o co největší odtlačení rukama od země... V konečné fázi musí být tělo v jedné přímce a být zpevněné.
Chyby: nedostatečné odtlačení od země, předklon nebo záklon hlavy,prohnutá záda, ruce široko od sebe.
Špicar (zvolna o napjatých pažích)
Provedení: Výchozí poloha je stoj mírně rozkročný. Nohy nesmí být příliš daleko od sebe. V této poloze se předkláníme a pokládáme dlaně na zem. Poté se postavíme na špičky. V této fázi dochází k přenosu hmotnosti na ruce. Současně s tím se snažíme odtlačit ramena vzhůru. Když se špičky odpojí od země, provádíme maximální roznožení. Poté se snažíme dostat boky nad bod opory (čím větší roznožení, tím to jde snadněji). Snožení provádíme až když se boky dostanou nad bod opory. Pohyb musí být plynulý, nesmí být švihový či odrazový.
Chyby: Pokrčené lokty, vysunutí ramen, odraz nohama, prohnutí zad, předčasné snoženíPřemet stranou (Hvězda)
Provedení: Je ho možno provádět dvěma způsoby: z postavení bokem a z postavení čelem.
a) z postavení bokem: V stoji rozkročném vzpažíme a unožíme odrazovou nohou. Poté se spolu s dokročením odrazové nohy ukláníme (ne předkláníme!) a dohmatáváme na zem jednou rukou. Poté šviháme jednou nohou a odrážíme se druhou a tím získáváme potřebnou rychlost. Poté přenášíme hmotnost na druhou ruku, která směruje kolmo k ruce první. Poté se touto rukou odrazíme a vrátíme se tak do výchozí polohy.
b) z postavení čelem: ve stoje spatném přednožíme a upažíme. Poté se předkloníme a současně přetáčíme trup o 90 stupňů, aby ruce po dotyku se zemí směřovaly ve směru pohybu.
Chyby: cvik není v jedné přímce, špatné postavení rukou, slabý odraz rukama, snožení v poloze na rukou
 

 

 

Rondát
Provedení: technika je podobná jako u přemetu stranou, pouze ruku, kterou klademe na zem jako první klademe dovnitř od přímky a ruku druhou prsty vzad. Odraz a švih musí být co největší.
Chyby: nedostatečné vytočení trupu, položení paže dovnitř od přímky ve směru pohybu, pozdní snožení, slabý odrazPřemet vpřed
Provedení: základním předpokladem pro tento cvik je zvládnutí stoje na rukou. Tento cvik se provádí po takzvaném přemetovém poskoku, po kterém následuje předklon a dohmat půl metru před odrazovou nohou. Paže a trup by měli být při dohmatu v jedné rovině. Poté musíme maximálně švihnout jednou nohou a druhou se maximálně odrazit. V průběhu skoku nesmí dojít k povolení loktu. Celé tělo musí být zpevněné.. Odraz rukama provádíme ze zápěstí a ramen. Po odrazu rukama nastává takzvaná letová fáze, při které je tělo mírně prohnuto, ale zpevněno. Doskok poté tlumíme mírným pokrčením kolen.
Chyby: Dohmat blízko odrazové nohy, neprojítí pozicí stoj na rukou, pokrčené paže, pomalý pohyb švihové a odrazové nohy.Salto vpřed
Provedení: po přemetovém poskoku provádíme náskok a rychlý odraz snožmo. Paže jdou do vzpažení, aby poté mohli provést švih vpřed dolů. Odraz musí být krátký a co nejintenzivnější. Poté, co se těžiště dostane před místo odrazu, může nastat rotace. Sklopíme hlavu, sbalíme trup a boky přitáhneme ke kolenům (ne naopak!). Poté ruce uchopí nohy pod koleny. Čím je sbalení dynamičtější, tím je rotace rychlejší. Rotaci ukončíme napnutím nohou, napřímením trupu a vzpažením. Doskakujeme do podřepu.
Chyby: slabý odraz, přitahování kolen k hrudníku, předklon při odrazu
Přemet vzad
U skoku vzad bývá nejdůležitější odraz. Lidská přirozenost odmítá pád nazad a proto dochází k tendencím vyskočit na místě a následuje pokus o přetočení, který končí bolestivým pádem většinou přímo na hlavu a často i vážným zraněním! Tohoto psychického bloku se můžete snadno zbavit. Potřebujete k tomu akorát obyčejnou židli a dostatek místa. Sednete si na židli, zády se pořádně opřete o opěradlo a rukama uchopte sedátko. Poté mírně předkloňte hlavu a odrazte se s židlí dozadu.(pozor na zdi a jiné překážky) Celou dobu musíte být opřeni a opěrátko. Vaše záda pád zachytí a rozloží. Jde pouze o psychickou záležitost.
Provedení: provádíme ho z místa nebo po rondátu, ze stoje spatného provedeme podřep a mírný předklon.. Pohyb začneme tím, že přesouváme těžiště vzad, až za bod opory (jako při sedání na židli). Dále se odrazíme dolními končetinami a provedeme rychlý pohyb trupem a švih paží. Tělo je za letu prohnuto, hlava se zaklání a paže tlačíme vzad. Dohmatávat byjsme měli prakticky do stoje na rukou. Poté následuje rychlý a dynamický odraz rukama.
Chyby: vysunutí boku a kolen před bod opory (odraz jako výskok na místě), nedostatečný odraz.Salto vzad
Provedení: V stoji provedeme mírný podřep, bez předklonu trupu se současným vzpažením. Poté následuje dynamický odraz v mírném hrudním záklonu, který umožňuje rotaci. Poté dochází k dynamickému sbalení těla. Kolena jdou k hrudníku (ne naopak!)Po překonání polohy, kdy jsem hlavou dolu, začínáme napínat nohy a dopadáme do mírného podřepu. Hlava je celou dobu vzpřímená.
Chyby: záklon hlavy, odraz vedený příliš vzad nebo na místě, přitahování hrudníku ke kolenům

 Obrazky ako na to, sú vo fotoalbume !!!!